Representació dels Federats

La voluntat de coordinar les accions de les associacions de propietaris federades comporta la necessitat de participar en tots els actes, d’interès per al sector forestal, de que es tingui constància.

S’engloben en aquest aspecte les reunions que la Federació ha mantingut amb la Direcció General de Boscos i amb el Centre de la Propietat Forestal, presentant la nostra entitat als seus responsables i demanant la participació formal de la Federació en la Taula Intersectorial Forestal i en la revisió de la nova llei del Centre de la Propietat Forestal i en al seu nou Consell Consultiu.

Dins la visió global que tenim de la problemàtica del bosc, també s’han mantingut contactes amb responsables del departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, per tal que tinguin en compte les consideracions de les associacions de propietaris forestals en aspectes tant sensibles com la pastura extensiva del bosc.

Darrerament la Federació a assistit a les reunions sobre l’ús de la biomassa que s’han dut a terme en diferents punts de Catalunya, al igual que s’han mantingut reunions amb diverses empreses interessades en la implantació de centres de consum de biomassa. Aquest és un tema recurrent sobre el qual estem vigilants, degut a que pot esdevenir una gran oportunitat o una gran decepció.

Dins d’aquest àmbit també es poden incloure les relacions permanents que tenim amb la indústria catalana, per mantenir-nos informats del mercat, de les seves evolucions i garantir les màximes oportunitats per als nostres associats.

Una segona línia d’actuacions consisteixen en establir contactes amb associacions que no estiguin federades i sindicats forestals i agraris, oferint-los sempre una mà estesa per a la col•laboració en defensa dels interessos dels nostres associats