Grup Operatiu Aprofitament Pi Blanc

logosPNDR

L’any 2018 i gràcies a una convocatòria de subvenció realitzada pel MAPAMA amb fons FEADER de la Unió Europea es va aprovar la constitució del Grup Operatiu Valorización y aprovechamiento energético, en la fase de clareo, de las masas forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios forestales”.

Aquesta subvenció està destinada a la redacció d’un projecte innovador que podrà posar-se en marxa a partir de l’any 2019, participat per 6 entitats de Catalunya, València i Andalusia:

agrupacioLogosMembresPinusHalepensis

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i Proenhec Consultoria Estratègica S.L. han estat contractats com a Agents d’Innovació.

proenhecCTFC

L’objectiu principal del grup és la valorització energètica de les restes forestals que es generen en realitzar aclarides en boscos de pi blanc. Després d’un incendi forestal, les masses de pi blanc solen regenerar espontàniament en altíssimes densitats. Davant d’aquesta situació, fer aclarides per reduir la densitat és imprescindible per garantir el correcte desenvolupament, la capacitat productiva de fusta, l’ús social i augmentar la resistència i resiliència d’aquests boscos davant de nous incendis forestals i plagues.

Amb els mitjans actuals, les restes generades per les aclarides, la fusta i branques de petites dimensions, no són aprofitables. Per aquest motiu, es deixen sobre el terreny, amb un fort impacte visual sobre la població local i elevant temporalment el risc d’incendi forestal i els possibles danys per insectes xilòfags (plagues).

Com que aquesta és una problemàtica comuna que s’estén en tota la conca mediterrània, es va decidir presentar un Grup Operatiu per abordar aquest problema i poder agrupar diferents entitats que representessin les tres comunitats autònomes on el problema està cada vegada més present.