BOSCAT és una federació d’associacions, constituïda com a entitat sense ànim de lucre i inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya amb el número 642.

La seva organització interna es basa en una junta directiva, constituïda pels representants de cadascuna de les associacions federades entre els quals s’elegeixen el president, vicepresident, secretari i tresorer. La resta de representants actuen com a vocals.

Les decisions de la junta directiva han de ser avalades pels socis en l’assemblea general ordinària, i estatutàriament es realitza durant el primer trimestre de l’any.

Estatuts oficials de la federació

 organigrama_2014