La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals és una entitat sense afany de lucre que neix amb la clara voluntat de promoure les associacions de propietaris forestals a Catalunya i defensar-ne els interessos.

Actualment dur a terme la gestió forestal de forma associada s’està estenent ràpidament com una de les vies per superar les greus dificultats que passa el sector. Presentar projectes potents i amb un gran abast territorial permet obrir noves portes al finançament d’actuacions, que de forma individual resultarien poc atractives.

A dia d’avui BOSCAT representa els interessos de prop de 2.000 propietaris forestals, associats a alguna de les 25 entitats federades, amb un muntant que supera les 200.000 ha forestals. Mitjançant aquest esforç col·lectiu, ja hem realitzat més de 21.000 hectàrees d’actuacions de restauració en zones cremades, 5.000 hectàrees de treballs de millora forestal per a la prevenció d’incendis i s’han posat al mercat 71.000 tones de productes fusters amb un valor a indústria abans d’imposts de més de 2.59 M€ que s’han reinvertit íntegrament en gestió forestal.

L’experiència que hem acumulat és un clar exemple de com el treball coordinat i conjunt de l’administració i la societat civil, en aquest cas els propietaris forestals, condueix a projectes més pragmàtics i amb majors garanties de materialitzant-se sobre el territori.

Us encoratgem a donar suport i participar d’aquesta iniciativa, engrescadora per tots els que en formem part, i que tants beneficis ens pot comportar com a propietaris i com a societat.

El President
Just Serra Coma

president@boscat.cat