Associació Rebrot. Gestió forestal estratègica per a prevenció d’incendis al municipi de Pinós al Solsonès

L’Associació de Propietaris Rebrot, en col·laboració amb la Diputació de Lleida i el Centre de la Propietat Forestal, ha realitzat una aclarida de millora en un bosc de pinassa en la finca El Grau del municipi de Pinós durant els mesos de juny i setembre de l’any 2021, amb la finalitat de prevenir els incendis forestals per mitjà de la gestió forestal estratègica en Àrees de Gestió Prioritària.

Bosc de Pinassa - Abans de l'actuació

Bosc de Pinassa – Abans de l’actuació

Bosc de Pinassa- Durant l'actuació

Bosc de Pinassa- Durant l’actuació

Bosc de Pinassa- Després de l'actuació

Bosc de Pinassa- Després de l’actuació

L’aclarida de millora ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració que té l’Associació de Propietaris Rebrot amb la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona i els municipis de l’àmbit territorial de l’associació i als ajuts sol·licitats a la Diputació de Lleida i al Centre de la Propietat Forestal.

La superfície tractada ha estat de 19,6 ha i ha suposat un cost de 18.616,86 €, dels quals la Diputació de Lleida ha aportat 4.654,21 € (el 25 % del cost l’actuació) i el Centre de la Propietat Forestal ha aportat 13.962,65 € (el 75 % del cost de l’actuació ).

diputacio LleidaDIBA Marca DB positiu vertical

Recent Posts