ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRELITORAL DEL PENEDÈS 2021 (EXPEDIENT 4/2021)

L’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès, en el marc de programa anual d’actuacions 2021 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 4/2021):

  1. Memòria
  2. Plec de clàusules administratives
  3. Plec de prescripcions tècniques particulars
  4. Mapa
  5. Cartografia en format KML
  6. Documentació a presentar (Word)

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (20 d’agost a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@apfpenedes.cat

Actualització 3/9/21. Adjudicació

 

LOGO APF Serralada Prelitoral del Penedés

Recommended Posts