ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE RUBIÓ 2021 (EXPEDIENT 4/2021)

L’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Rubió, en el marc de programa anual d’actuacions 2021 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 4/2021):

  1. Memòria
  2. Plec de clàusules administratives
  3. Ples de condificions tècniques generals
  4. Plec de clàusules tècniques específiques
  5. Mapes
  6. Documents a presentar (Word)
  7. Cartografia en format KML

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

Les visites es realitzaran amb cita prèvia la setmana del 26 al 30 de Juliol (contacte Elena Tomàs Ferré 689 130 635)

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (6 d’agost a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apserrarubio@gmail.com

 

Fe de errata (3/8/2021): Degut a una errada en la puntuació, la puntuació màxima del concurs serà de 97 punts

 

Actualització 20/9/21. Adjudicació

Recent Posts