Situació crítica dels nostres boscos

Tots els experts en ecosistemes forestals coincideixen en què  estem en uns moments decisius davant el repte que suposa en canvi climàtic i la gran amenaça associada que comporten els grans incendis forestals de sisena generació.landscape-5302482_1920

De fet, els ecosistemes sempre s’acaben adaptant als canvis, però de la nostra acció en dependrà de quina manera  ajudem a adaptar els nostres boscos a les noves situacions, tal com es diu, ho podem fer “a les bones o a les males”.

Si no apliquem una gestió integral que englobi les polítiques  de conservació i millora de la biodiversitat, i totes les activitats que es fan al bosc, tant econòmiques com socials, ho podem perdre tot en una sola tarda d’estiu.

Ja va sent hora que la societat s’adoni que la conservació no vol dir “no tocar”, i que les polítiques erràtiques i contraposades només ens menen a l’abisme.

Per tot això és imprescindible donar vida als nostres sistemes agro-silvo-pastorals, creant mosaics de paisatge sostenibles que alhora siguin més resilients  davant el canvi climàtic i millorin la biodiversitat.

Els camps, els boscos i les pastures que modulen el paisatge que gaudim no són fruit d’una evolució natural sinó de segles i segles d’activitat humana, dels nostres avantpassats. El despoblament, l’abandó d’aquestes activitats i la desconnexió de la societat amb la natura ha ajudat a crear una visió idealitzada que ens ha portat a la inanició.

Això només ho farem alineant i agrupant totes les polítiques  que afecten aquests ecosistemes dins del sector primari, que és qui el cuida i conserva.

És per això que demanem als partits polítics que tenen la responsabilitat de formar govern, que configurin un departament  on les polítiques de la gestió del medi natural, la gestió dels boscos, l’agricultura i la ramaderia, estiguin sota una mateixa teulada per tal d’evitar la disgregació de polítiques entre departaments, per millorar l’eficiència, i per treballar conjuntament en benefici del territori i les persones que  hi viuen i en viuen, que en definitiva són els arquitectes, gestors i cuidadors, cada dia de l’any, d’aquests paisatges que tant estimem.

És l’hora de treballar conjuntament tots a una, abans no sigui massa tard. Tenim un gran llegat de les generacions que ens han precedit, i tenim alhora la responsabilitat de deixar un país millor per als nostres fills.

Podeu descarregar el document des del següent enllaç: Situació crítica dels nostres boscos

Foto: Josep Monter

Recent Posts