ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS ENTORNS DE MONTSERRAT 2020 (EXPEDIENT 2_2020_EMO)

L’Associació de Propietaris Forestals del Entorns de Montserrat, en el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 2/2020).

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (18 d’agost a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apfentornsmontserrat@gmail.com

LogoEM

Recent Posts