ACTA ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS EXP. BBN012020 A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS DEL BAGES NORD 2020

En data de 23 de juliol de 2020, L’Associació de Propietaris Forestals del Boscos Bages del Bages Nord, ha procedit a l’adjudicació dels lots de treballs forestals, després de finalitzar tot el procediment de licitació dels treballs forestals en el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Es publica la següent adjudicació per a la contractació de treballs forestals en el document de l’Acta que podeu descarregar aquí:

logobbn

Recent Posts