Anunci de contractació de treballs forestals a l’Associació de propietaris forestals del Massís del Garraf

L’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf, en el marc de programa anual d’actuacions 2019 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública les següents convocatòries per a la contractació de treballs forestals.

Lot 1:

Lot 2:

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (7 d’octubre de 2019 a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apfmassisgarraf@gmail.com

logotip-massis-garraf-Nou

Recommended Posts