Finalitzem la primera proposta del projecte d’innovació “Calor Rural”

Amb la reunió tècnica mantinguda el 27 de setembre per les entitats sòcies del grup operatiu inter autonòmic “Red social de aprovechamiento forestal sostenible para la producción de biomasa con fines térmicos“s’ha donat per definitiu el Projecte d’innovació Calor Rural.

calorRuralMAPAMACombinat

El projecte redactat contempla actuacions dirigides a posar en marxa sistemes de gestió eficients i sostenibles d’aprofitament de biomassa forestal endògena amb fins tèrmics en les províncies de Navarra, Terol i Catalunya. Nota de premsa – Calor Rural

El projecte d’innovació que serà presentat al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la seva pròxima convocatòria de projectes d’innovació, planteja les següents accions:

  • Desenvolupament de 3 projectes pilot d’inversió que afavoreixin la gestió endògena i agrupada de la biomassa forestal atenent a la diferents realitats i propietats de les masses forestals que trobem a Espanya, pública (Zona de Terra Estella, Navarra) i privada-pública (Catalunya i Bajo Aragón – Matarraña, Aragón), i on l’aprofitament de masses forestals no rendibles com a font de biomassa per a ús tèrmic suposa un alt valor afegit i per tant diferenciador respecte als actuals models empresarials.
  • Desenvolupament d’estella d’alta qualitat provinent de l’explotació de masses forestals, garantint la procedència d’aquesta a partir de l’aprofitament de recursos locals de forma sostenible.
  • Pla de difusió, sensibilització i divulgació de l’ús sostenible de la biomassa forestal als territoris rurals.

El projecte està planificat per a la seva posada en marxa en un període de 24 mesos, i recull un pressupost global de 684.200,00 euros per als tres territoris.

Aquest pressupost cobreix, a més de la gestió del propi projecte, inversions per centres de logística en els territoris, assistències tècniques i tecnològiques dirigides a implantar i millorar el sistema de gestió, garantir estella de biomassa forestal de qualitat per als tres territoris i les accions destinades a la divulgació i promoció l’ús sostenible i endogen de la biomassa forestal amb finalitats tèrmiques en l’àmbit rural.

Les entitats participants en aquest Grup Operatiu han estat les següents:

grupLogosCalorRural

Aquestes entitats comptem amb l’assistència de Zabala Innovation Consulting S.A. com Agent d’Innovació i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Els membres col·laboradors són el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la Diputació de Barcelona (Àrea de territori i sostenibilitat) i el Clúster de la Biomassa de Catalunya.

calorRuralSuports

Recent Posts