GESTIÓ DELS REGENERATS DE PI BLANC D’ANTICS INCENDIS AL PENEDÈS

Tractaments  urgents d’aclarida de les plançonedes de pi blanc a 43 hectàrees de les finques Roca-Corba i Pedra-Aguilà de Mediona.

Desprès de l’incendi de l’any 1994 i fruit de la regeneració del pi, s’ha arribat a la situació insostenible de  tenir més de 50.000 arbres per hectàrea o el que és el mateix, competeixen més de 5 arbres de 3-4 metres d’alçada per metre quadrat.

S’està reduït dràsticament aquesta competència, deixant una densitat final d’uns 1.000 arbres per hectàrea per poder-los defensar davant els incendis i permetre que el bosc creixi i desenvolupi en el futur tots els bens i serveis que pot oferir als seus propietaris i a la societat.

Aquestes actuacions estan promogudes per l’associació de propietaris forestals Serralada Prelitoral del Penedès i tenen el recolzament tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

 

 

 

Recent Posts