PUBLICADES LES BASES REGULADORES ELS AJUTS FORESTALS

El dia 22 de juliol de 2015 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts ala gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Aquestes ordre regirà l’atorgament d’ajuts per al sector forestal dins l’esmentat periode.

A partir d’aquest moment ja es podran convocar formalment ajuts a la gestió forestal sostenible dels boscos pribats i públics de Catalunya.

Descarregar aquí

Recent Posts