Newsletter - Gestió de subscripcions
Newsletter de BOSCAT
Estiguis permanentment informat de les principals noticies que afecten al sector forestal català.
Notícies destacades
Aquí hi podreu trobar:
- Noticies destacades del sector forestal
- Informació útil per a propietaris i gestors forestals
- Comunicacions de BOSCAT i les associacions
Col·laboradors
Aquí hi podreu trobar:
- Empreses i entitats col·laboradores
- Ofertes especials per a socis
- Projectes participatius
Aquí hi podreu trobar:
-

Actuacions

Que fem ?

Gestió dels alzinars contra la secada i els incendis
L'aprofitament controlat i sostenible de llenyes ha estat la forma tradicional de maneig dels alzinars a casa nostra.
La selecció dels arbres, la regulació de l'espai de que disposen i la reducció de la competència amb altres arbres i arbustos permet un creixement saludable del bosc, compatible amb l'extracció sostinguda d'un recurs renovable.
Primeres actuacions en els regenerats pot-incendi
Extreure d'aquests boscos joves les alzines i roures amb més mal estat i seleccionar aquells rebrots que presentin un major vigor permet assolir dos objectius:
Incrementar el creixement dels arbres que s'han deixat, per tal d'obtenir un bosc més saludable, que es pugui aprofitar per llenyes en un futur i que produeixi llavor més aviat i en major quantitat.
I com a conseqüència reduïmel risc i els danys que pogués causar un altre incendi.
Posar en valor els boscos d'alzina surera
En suredes abandonades o tallades antigament per produir llenya és imprescindible treure els arbres morts o deteriorats, aquells pins, alzines i arboços que dificultaran el creixement dels bons productors de suro seleccionats.
Aquestes actuacions tenen la finalitat de posar en producció boscos que poden tenir una viabilitat econòmica en un futur pròxim.
Explotació de fagedes
En les fagedes joves, extreure els arbres dominats, malalts, mal formats i sobrers per deixar un faig de qualitat per al futur cada 5 metres és una actuació
imprescindible.
En el mateix moment, s'arranjen els camins i s'aconsegueix un bosc estructurat que les properes dècades donarà productes, feina i paisatge de qualitat.
Treballs de millora en pinedes de pi roig
L'extracció continuada dels millors arbres ha portat a moltes pinedes de pi roig a no disposar de productes comercialitzables de qualitat.
La necessitat d'invertir en tractaments de millora de l'arbrat es veu condicionada per l'escàs valor dels productes que es poden obtenir i per l'elevat cost de la construcció i arranjament dels camins necessaris.
Retirada de fusta afectada per incendis
Després d'un incendi forestal, cal amb urgència extreure tota la fusta comercial que hi havia al bosc, per evitar que es deteriori i obtenir-ne el màxim valor.
Amb aquests ingressos i si es dona el cas, amb les ajudes que puguin arribar de l'administració forestal, les associacions afectades retiren tota la fusta comercial i trossegen la no comercial, que en un futur podria entorpir els treballs de millora del regenerat.