ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE RUBIÓ 2020 (EXPEDIENT 4_2020_SRU)

L’Associació de Propietaris Forestals del Serra de Rubió, en el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 4/2020).

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

Les visites es realitzaran amb cita prèvia la setmana del 27 al 31 de Juliol (contacte Elena Tomàs Ferré 689 130 635)

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (7 d’agost a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apserrarubio@gmail.com

 

Fe d’errades (29/7/2020) . S’han detectat diversos errors en alguns documents. A continuació es poden descarregar els documents amb els errors esmenats

Recent Posts