Anunci de contractació de treballs forestals a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat

L’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, en el marc de programa anual d’actuacions 2018 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals.

Trobareu tota la documentació informativa de la contractació en els documents descarregables següents:

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 13 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (26 de març de 2019 a les 24:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apfentornsmontserrat@gmail.com

LogoEM

Recent Posts