Video informatiu del grup operatiu Calor Rural

calorRuralMAPAMACombinat

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marc del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 ha aprovat el Grup Operatiu “Red social de aprovechamiento forestal sostenible para la producción de biomasa con fines térmicos”.

En aquest grup operatiu interautonòmic vam participar tres territoris amb potencialitat per a l’ús endogen d’aquest recurs: La comarca de Tierra Estella a Navarra, Catalunya i les comarques del Bajo Aragón-Matarraña de Teruel a Aragón.

El Grup Operatiu té com a finalitat la redacció d’un projecte d’innovació que podrà presentar-se a la convocatòria d’inversions per a l’any 2019 del Ministeri, en el qual es pretén dur a terme tres experiències pilots d’inversió i gestió endògena de biomassa forestal amb finalitats tèrmiques per al seu ús local. En aquest video us ho expliquem.

Membres del grup operatiu:

grupLogosCalorRural

Col·laboradors i agents innovadors:

calorRuralSuports

Recent Posts