ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS APF ENTORNS DE MONTSERRAT

L’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, en el marc de programa anual d’actuacions 2018 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals.

Trobareu tota la documentació informativa de la contractació en els documents descarregables següents: Exp_1_2018_MEMORIA, Exp_1_2018_PLEC_TECNIQUES, Exp_1_2018_PLECCLAUADMIN i Exp_1_2018_PLANOLS

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 13 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (27 de setembre de 2018) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic apfentornsmontserrat@gmail.com.

LogoEM

 

 

 

Recent Posts