AMPLIACIÓ PRESSUPOST AJUTS A LA REDACCIÓ I REVISIÓ D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ FORESTAL

RESOLUCIÓ ARP/2892/2017, de 14 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF) en finques de titularitat privada per a l’any 2017 en  571.506,47 euros.

Amb aquesta ampliació es podran atendre la majoria de sol·licituds d’ajuts presentades aquest any 2017.

Més informació aquí.

Recent Posts