NOU REGLAMENT DEL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

Es sotmet a informació pública, per un termini de 15 dies, el projecte de decret pel qual es pretén reformar els estatuts del Centre de la Propietat Forestal. Aquest decret en defineix les funcions, finançament i òrgans de govern.

Estarem interessats en rebre els vostres comentaris per tal d’ajudar-nos a valorar la necessitat de presentar al·legacions i en quins termes via el formulari de contacte del nostre lloc web.

Podeu descarregar-vos tota la informació aquí.

 

 

 

Recent Posts